[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2016 roku

Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej

Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej

Święchowicz J., Michno A., 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-22-0

Język publikacji: polski

Cena: 47.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

 

 s. 9-54

Strona tytułowa, spis treści, Przedmowa, Praca naukowa i dydaktyczna dr. hab. Bogdany Izmaiłow

Pełny tekst w języku polskim (8.3 MB)

Tomasz Arkadiusz Łabuz, Paweł Sydor 

 s. 63-86

Litologia osadów powierzchniowych wydm przednich jako wskaźnik procesów eolicznych na akumulacyjnych odcinkach polskiego wybrzeża

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.3 MB)

Wacław Florek, Iwona Pasamonik, Leszek Schiefelbein 

 s. 87-110

Osady i formy eoliczne nad Zatoką Ustecką

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.0 MB)

Algimantas Česnulevičius, Arturas Bautrenas, Regina Morkunaite, Filomena Kavoliute 

 s. 111-130

Intensywność procesów eolicznych na Mierzei Kurońskiej (?koniec XX?-?początek XXI wieku?)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Józef Szpikowski, Andrzej Kostrzewski 

 s. 131-156

Funkcjonowanie procesów eolicznych i niweo-eolicznych w warunkach młodoglacjalnych (?Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty?)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Juliusz Twardy 

 s. 157-183

Antropogeniczna faza wydmotwórcza w środkowej Polsce

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.5 MB)

Jan Goździk, Sławomir Kobojek 

 s. 185-210

Źródła piasków wydmowych oraz geomorfologiczne uwarunkowania dróg transportu i miejsc akumulacji w Pasie Wydmowym Małej Panwi i Stobrawy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.8 MB)

Piotr Demczuk, Krzysztof Stępniewski, Jan Rodzik 

 s. 211-230

Zmienność i zróżnicowanie opadu i transportu eolicznego w Guciowie (?Roztocze Środkowe?) w latach 1997?-?2010

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Anna Michno 

 s. 231-263

Morfologiczne uwarunkowania agradacji dna doliny Szreniawy w rejonie Książnic Wielkich (?Płaskowyż Proszowicki?)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Jolanta Pełka-Gościniak, Józef Zatoński 

 s. 265-277

Wydmy okolic Gidli i Pławna (??N?W część Niecki Włoszczowskiej??) - uwagi wstępne

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Renata Dulias 

 s. 279-304

Wydmy - zanikający element krajobrazu Kotliny Dąbrowskiej (?Polska Południowa?)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.5 MB)

Piotr Gębica, Andrzej Bluszcz, Barbara Woronko 

 s. 305-330

Geneza i wiek wydmy w Dąbrówkach (?Kotlina Sandomierska, dolina Wisłoka?) w świetle analiz litologicznych osadów i datowań o?sl

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.2 MB)

Jolanta Święchowicz 

 s. 331-336

Podatność na erozję wodną gleb wytworzonych z pyłowych utworów lessopodobnych (?Przedgórze Brzeskie, Polska Południowa?)

Susceptibility to water erosion soils derived from loess-like deposits (?Brzesko Foreland, Southern Poland?)

Summary: Susceptibility to water erosion is a characteristic that describes the natural sensitivity of the soil to tearing and transport by raindrops and overland flow. It depends on the grain size distribution of the soil as well as its organic matter content, degree of cohesiveness, water resistance of soil aggregates, water retention capacity, and electrical conductivity. The paper presents the results of research on the intensity of soil erosion by water in agricultural areas in the Brzesko Foreland in southern Poland. The study area is situated in the fringe region of the Wiśnickie Foothills. The area is covered with loess-like deposits, which have served as a basis for the development of fallow soils (?Stagnic Luvisols?). Relief is classified as low foreland and is characterized by the presence of rounded hilltops with flattened sections, mostly convex-concave slopes with small gradients (?up to 10?°?). Raindrop erosion and rill and interrill erosion were measured in the years 2007?-?2009, while ephemeral gully erosion was measured in the years 1998?-?2009. In 2007 the mass of the eroded soil across an uncovered fallow plot was 47.34 Mg?ˇ?ha?-1. In 2008 slope wash was not observed. In 2009 soil erosion was measured at 171.5 Mg?ˇ?ha?-1. In 2007 the mean annual index of erodibility to erosion (?K factor?) was 0.0377 Mg?ˇ?ha?ˇ?h?ˇha?-1?ˇ?MJ?-1?ˇ?mm?-1 and this was a smaller value than that provided by the USLE - 0.0738 Mg?ˇ?ha?ˇ?h?ˇha?-1?ˇ?MJ?-1?ˇ?mm?-1 . In 2009 this value stood at 0.0914 Mg?ˇ?ha?ˇ?h?ˇha?-1?ˇ?MJ?-1?ˇ?mm?-1 and was larger than that provided by the USLE.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): soil erosion by water, soil susceptibility, erodibility factor (?K factor?), loess-like deposits, Brzesko Foreland, Poland

Święchowicz J., Michno A., 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, IGiGP UJ, Kraków, s. 331-336.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-22-0

Pełny tekst w języku polskim (2.0 MB)

Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki 

 s. 367-392

Wpływ antropopresji na przekształcanie rzeźby w górnej części doliny Wisłoki

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.8 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional