[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2017

Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna

Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., K. Wiedermann, 2017, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-30-5

Language: Polish

Cena: 25.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1. Cel, zakres i metody badań  ....9

  1.1 Miejskie obszary funkcjonalne jako narzędzie polityki rozwoju ....9

  1.2 Dostępność przestrzenna, mobilność a rozwój ....12

  1.3 Cel i zakres opracowania ....15

  1.4 Źródła danych i metody badań ....17

  1.4.1 Źródła i metody pozyskiwania danych ....17

  1.4.2 Metody analizy przestrzennej ....25

  1.4.3 Postępowanie badawcze w zakresie analizy transportu publicznego ....28

  1.4.4 Model ciążeń VistaMobile® ....32

2. Dostępność transportowa w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna  ....37

  2.1 Dostępność i powiązania miejscowości w transporcie publicznym ....37

  2.1.1 Transport publiczny w MOF Olsztyna ....37

  2.1.2 Syntetyczna miara dostępności miejscowości ....44

  2.1.2 Dostępność do miejscowości usługowych ....46

  2.2 Dostępność czasowa transportem indywidualnym ....54

  2.2.1 Czas dojazdu do Olsztyna ....55

  2.2.2 Dostępność drogowa z miejscowości MOF do miejscowości gminnych ....59

3. Powiązania i relacje przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna  ....63

  3.1 Powiązania w zakresie codziennych dojazdów do pracy ....63

  3.1.1 Przestrzenna struktura pracujących w MOF Olsztyn ....64

  3.1.2 Dojazdy do pracy w świetle danych NSP 2011 ....67

  3.1.3 Dojazdy do pracy w Olsztynie z miejscowości MOF ....75

  3.1.4 Dojazdy pracownicze wewnątrz MOF w świetle danych ankietowych ....77

  3.2 Powiązania w zakresie codziennych dojazdów do szkół ....79

  3.2.1 Rozmieszczenie szkół na obszarze MOF Olsztyna ....80

  3.2.2 Dojazdy do szkół podstawowych i gimnazjalnych ....84

  3.2.3 Dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych ....86

  3.3 Powiązania w zakresie korzystania z placówek handlowych i usługowych ....90

  3.3.1 Główne kierunki przemieszczeń do usług ....90

  3.3.2 Kierunki przemieszczeń do wybranych placówek handlowych i usługowych ....97

  3.4 Powiązania migracyjne i aktywność budowlana ....103

  3.4.1 Migracje w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna ....103

  3.4.2 Aktywność budowlana ....106

4. Mobilność ludności  ....109

  4.1. Mobilność w świetle badań ankietowych ....109

  4.2 Mobilność w świetle pomiarów ruchu ....114

  4.3 Mobilność potencjalna – według modelu VistaMobile® ....117

5. Podsumowanie  ....121

5.1. Wnioski  ....121

5.2. Rekomendacje  ....127

6. Literatura  ....135

Załączniki  ....140

Załącznik 1  ....140

Załącznik 2  ....145

Załącznik 3  ....147

Załącznik 4  ....152

Załącznik 5 Mapa natężenia ruchu samochodów osobowych według modelu VistaMobile®  ....157

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional