[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2017

Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach

Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach

Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Krzemień K., 2017, Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach, IGiGP UJ, TPN, Kraków.

ISBN 978-83-947483-4-0

Language: Polish

pdfElectronic version of the book is aviable (22.85 MB)

Contents

1.Wstęp  ....9

2. Tatry na tle innych obszarów górskich podlegających antropopresji   ....13

3. Metody badań  ....25

4. Obszar badań   ....33

4.1. Położenie obszaru badań   ....33

4.2. Środowiskowe uwarunkowania ścieżek i dróg turystycznych w Tatrach  ....37

5.Charakterystyka ścieżek i dróg turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym  ....53

6. Ruch turystyczny w Tatrach  57

7.Naturalne procesy morfogenetyczne kształtujące stoki w otoczeniu ścieżek i dróg turystycznych  ....71

8. Funkcjonowanie wybranych odcinków ścieżeki dróg turystycznych   ....89

9. Długookresowe zmiany rzeźby w wybranych odcinkach ścieżek w Tatrzańskim Parku Narodowym   111

10. Prawidłowości wykształcenia stoków użytkowanych turystycznie w części N i S Tatr Zachodnich  129

  10.1. Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne ścieżek turystycznych w części N i S Tatr Zachodnich ....129

  10.2. Analiza porównawcza wykształcenia stoków w obrębie ścieżek turystycznych w Tatrach Zachodnich w Tatrzańskim Parku Narodowym i Tatranskym národnym parku ....132

11. Inne aspekty antropopresji w Tatrzańskim Parku Narodowym  151

12.Zapobieganie nadmiernej degradacji Tatr  163

13. Warunki udostępniania obszarów górskich dla turystów na świecie  191

14. Geomorfologiczne skutki antropopresji w Tatrach  207

15. Wnioski   211

Literatura  217

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional