[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2018

Geografowie polscy. Słownik biograficzny

Geografowie polscy. Słownik biograficzny

Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), 2018, Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1-3, IGiGP UJ, Kraków.

Publikacja wydana ze środków: Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (IGiGP UJ) - przewodniczący, prof. dr hab. Antoni Jackowski (IGiGP UJ) - zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Andrzej Lisowski (WGiSR UW) - zastępca przewodniczącego
Członkowie Komitetu: prof. dr hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN), prof. dr hab. Marian Harasimiuk (WNoZiGP UMCS), prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (WNGiG UAM), prof. dr hab. Stanisław Liszewski (WNG UŁ), prof. dr hab. Jan Łoboda (WNoZiKŚ UWr), prof. dr hab. Eugeniusz Rydz (IGiSR AP Słupsk), dr hab. Izabela Sołjan (IGiGP UJ), prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (WNGiG UAM)
Koordynatorzy regionalni: prof. dr hab. Antoni Jackowski (IGiGP UJ), prof. dr hab. Marian Harasimiuk (WNoZiGP UMCS), prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (WNGiG UAM), prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (IGiGP UJ), prof. dr hab. Andrzej Lisowski (WGiSR UW), prof. dr hab. Stanisław Liszewski (WNG UŁ), prof. dr hab. Eugeniusz Rydz (IGiSR AP Słupsk), dr hab. Izabela Sołjan (IGiGP UJ)
Sekretarz Redakcji: mgr Justyna Liro (IGiGP UJ)
Cena publikacji dotyczy trzech tomów sprzedawanych razem.

ISBN 978-83-64089-33-6

Language: Polish

Cena: 160.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Spis bibliogramów 

Tom 1: A-J 

Tom 2: K-P 

Tom 3: R-Ż 

 

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional