[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2018

Para wodna w troposferze nad Europą

Para wodna w troposferze nad Europą

Wypych A., 2018, Para wodna w troposferze nad Europą, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-42-8

Language: Polish

Cena: 30.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1. Wstęp  ....7

  1.1. Rola pary wodnej w atmosferze ....8

  1.1.1. Znaczenie pary wodnej w cyklu hydrologicznym ....9

  1.1.2. Para wodna w systemach cyrkulacyjnych ....10

  1.1.3. Udział pary wodnej w bilansie radiacyjnym i energetycznym ....11

  1.1.4. Wpływ zawartości pary wodnej na zmienność klimatu ....11

  1.2. Terminologia ....13

  1.3. Źródła danych i informacji o zawartości pary wodnej w atmosferze ....15

  1.3.1. Pomiary zawartości pary wodnej w powietrzu ....15

  1.3.2. Tematyka opracowań dotyczących zawartości pary wodnej w powietrzu ....20

  1.4. Cel pracy ....23

2. Materiały źródłowe i metody opracowania  ....27

  2.1. Dane higryczne i cyrkulacyjne ....29

  2.2. Tok i metody pracy ....31

  2.2.1. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne ....31

  2.2.2. Regiony higryczne ....34

  2.2.3. Wzorce cyrkulacji i typy adwekcji ....36

  2.2.4. Intensywność transportu pary wodnej ....38

3. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zawartości pary wodnej w troposferze  ....41

  3.1. Sezonowa zmienność rozkładu przestrzennego zawartości pary wodnej w powietrzu ....41

  3.2. Struktura pionowa wilgotności powietrza ....62

  3.2.1. Typy profili pionowych wilgotności właściwej ....69

  3.2.2. Występowanie inwersji higrycznych ....84

4. Regiony higryczne Europy  ....91

  Region 1 - południowy atlantycki ....95

  Region 2 - śródziemnomorski ....96

  Region 3 - umiarkowany kontynentalny południowy ....97

  Region 4 - umiarkowany kontynentalny północny ....99

  Region 5 - umiarkowany atlantycki ....100

  Region 6 - arktyczny ....100

5. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie i modyfikację warunków wilgotnościowych  ....105

  5.1. Zmienność warunków cyrkulacyjnych ....107

  5.2. Cyrkulacja atmosferyczna a wilgotność powietrza w troposferze nad Europą w ujęciu sezonowym ....113

  5.3. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu procesów hydrometeorologicznych ....162

6. Podsumowanie i wnioski końcowe  ....165

Spis rycin  ....169

Spis tabel  ....175

Literatura  ....177

Summary  ....197

Od Autorki  ....201

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional