[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2018

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Language: Polish

Cena: 15.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Anna Dziubałtoska 

 pp. 11-24

Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (332 KB)

Łukasz Fiedeń 

 pp. 25-38

Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (375 KB)

Paweł Franczak, Łukasz Fiedeń, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Karolina Listwan-Franczak, Karolina Grzeszna 

 pp. 39-60

Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (3.5 MB)

Joanna Galas 

 pp. 61-72

Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej kolegiaty w Poznaniu

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.2 MB)

Szymon Poręba 

 pp. 73-89

Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji w Karpatach Zachodnich

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (523 KB)

Michał Suszczewicz 

 pp. 91-104

Rynek nieruchomości mieszkalnych a przekształcenia ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Sulinowa

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (456 KB)

Joanna Zyber 

 pp. 105-119

Odbiór społeczny produktu geoinformacyjnego na przykładzie geoportali

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (296 KB)

Artur Żyto, Mateusz Rogowski, Marta Martyn, Marta Zwierz, Szymon Uściński 

 pp. 121-132

Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (189 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional