[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2018

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Language: Polish

Cena: 25.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

 

 pp. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 pp. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Krzysztof Foltyn 

 pp. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Joanna Galas 

 pp. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Agnieszka Jania  

 pp. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 pp. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Sławomir Mederski 

 pp. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Żaneta Nguyen Huu 

 pp. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Joanna Nowak 

 pp. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional