Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Historia
Skład osobowy
Lokalizacja

Historia

    W okresie międzywojennym dydaktyka geografii prowadzona była w ramach Studium Pedagogicznego UJ powołanego w 1925 r. Po II wojnie światowej z początkiem lat pięćdziesiątych wszyscy studenci objęci byli przygotowaniem do pracy jako nauczyciele. Dnia 1 X 1975 r. został utworzony Zakład Metodyki Geografii. W 1984 r. nastąpiło połączenie Zakładu Metodyki Geografii z Zakładem Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa oraz utworzenie Pracowni Dydaktyki Geografii. Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 7 V 1992 r. utworzono samodzielną jednostkę w ramach Instytutu Geografii - Pracownię Dydaktyki Geografii. Decyzją Rady Wydziału BiNoZ Pracownia Dydaktyki Geografii została zlikwidowana i utworzono Wydziałowe Centrum Dydaktyki. W ramach WCD uzyskują kwalifikacje w zakresie dydaktyk szczegółowych: geografowie, geolodzy, biolodzy i studenci studiów biologiczno-geograficznych. Uzupełnieniem przedmiotów dydaktycznch są kursy merytoryczne: Podstawy nauk o Ziemi oraz Biologia dla przyrodników.
Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons