Dr Miłosz Jodłowski

jodlowskiadiunkt, przewodnik górski beskidzki i tatrzański, instruktor wspinaczki skalnej PZA

Zainteresowania badawcze:
geoekologia wysokogórska:
– piętrowość środowiska przyrodniczego gór,
– struktura i dynamika granic w środowisku,
– funkcjonowanie środowiska przyrodniczego gór w warunkach antropopresji,
przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego,
zarządzanie obszarami chronionymi,
przyrodnicze i społeczne uwarunkowania turystyki aktywnej w górach:
– wpływ na środowisko przyrodnicze,
– monitoring,
– konflikty społeczne,
– zarządzanie.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.38
e-mail: m.jodlowski@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5274

Konsultacje:
środa: 10:00 – 11:00
czwartek: 15.00 – 16.00

Inne:
członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
członek Rady Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
członek Komisji Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu
członek Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie oraz Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich

Wybór publikacji naukowych:
Jodłowski M., 2001, Western border of the Tatra Mts. in connection to the border of Tatra National Park (TANAP), Ekologia (Bratislava), v. 20, Supplement 4/2001, s. 110-115.

Jodłowski M., 2002, Typologia granic fizycznogeograficznych jako podstawa wyznaczenia zachodniej granicy Tatr, Czasopismo Geograficzne, 4, 231-244.

Jodłowski M., 2006, Geographical controls on the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Tatra Mts., Ekologia (Bratislava), v. 25, Supplement 1/2006, s. 105-114.

Jodłowski M., 2006, Typology of the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Belovodska Valley, the Tatra Mts., Ekologia (Bratislava), v. 25, Supplement 1/2006, s. 115-121.

Jodłowski M., 2007, Monitoring ruchu wspinaczkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym w sezonie letnim 2006 r., Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, red. J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński, Studia i Monografie, 46, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, s. 131-142. pdf

Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach – struktura i dynamika ekotonu, Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 188 + załączniki.

Jodłowski M., 2009, Geoekologia wysokogórska w Polsce – ograniczenia i perspektywy rozwoju, [w:] J. Balon, M. Jodłowski (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, v. XXIII, s. 71-76 pdf

Jodłowski M., 2010, Górna granica zarośli subalpejskich w wybranych pasmach górskich Europy Środkowej – uwarunkowania i typy ekotonu, Czasop. Geogr., 1-2, s.43-60.

Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 208

Balon J., Jodłowski M., 2012, Landscape organization in the non-glaciated high-mountain ranges in Europe, [w:] P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 65-82 pdf

Zwijacz-Kozica T., Selva N., Barja I., Silvan G, Martínez-Fernández L., Illera J. Jodłowski M., 2012, Concentration of fecal cortisol metabolites in chamois in relation to tourist pressure in Tatra National Park (South Poland), Acta Theriologica pdf