Mgr Edward Wlazło

wlazlodoktorant

Zainteresowania badawcze:
turystyka na obszarach chronionych w Tatrzańskim Parku Narodowym,
zapewnienie bezpieczeństwa turystom w Tatrach,
zwalczanie przestępczości na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, TANAP-u i Rocky Mountain National Park, ratownictwo w górach.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: edward.wlazlo@doctoral.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową

Wybór publikacji naukowych:
Wlazło E., Doleżuchowicz M., 2015, Działalność Straży Parku w aspekcie ochrony przyrody.

Wlazło E., Franczak P., Połtorzecki K., Doleżuchowicz M., 2015, Ruch turystyczny na szlaku Czarny Staw – Rysy w Tatrach. Profil turystów i ich oddziaływanie na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 17. z. 45/4/2015, 232–238.pdf

Krzeptowski-Sabała S., Wlazło E., 2014, Morskie Oko – przyroda i człowiek, „W głębinach jeziora”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopanes, 491-497.

Zięba S., Doleżuchowicz M., Banaś J., Wlazło E., Bujoczek L., Zygmunt R., 2014, Forestry in the mountains and industrial regions. Ocena funkcjonowania modeli ryzyka uszkodzeń drzewostanów przez wiatr w górach na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego. House of the University of Agriculture In Krakow, 205–206.

Jodłowski M., Balon J.,, Bielański M., Wlazło E., Turkot A., 2014, Monitoring of the off-trial tourism in the Tatra National Park Poland, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Faculty of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education, Tatra National Park.