Mgr Natalia Tokarczyk

tokarczykdoktorantka

Zainteresowania badawcze:
naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego,
renaturalizacja krajobrazu,
zastosowanie badań struktury środowiska w ochronie przyrody,
percepcja krajobrazu.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: n.tokarczyk@doctoral.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Wybór publikacji naukowych:
Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians) [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2014, Transformations of traditional land use and settlement patterns of Kosarysche Ridge (Chornohora, Western Ukraine), Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 24, s. 191–201. pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77-101. pdf

Tokarczyk N., 2013, Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich, Sylwan 157(2), s. 113−121. pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2013, Evaluation of soil resilience to anthropopressure in Łosie village (Lower Beskids Mts) – Preliminary results, Ekológia (Bratislava), Vol. 32, No. 1, p. 138-147 pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska, s. 203-209. pdf

Tokarczyk N., Nowak A., 2012, Ocena potencjału balneologicznego wybranych uzdrowisk Polskich Karpat, Problemy Ekologii Krajobrazu XXXIV, s. 237-243.

Tokarczyk N., 2012, Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954-2003, Prace Geograficzne 128, s. 7-16. pdf

Tokarczyk N., 2012, Znaczenie górnoreglowych polan dla turystyki w Gorcach, Folia Turistica 26, s. 133-148. pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Glades overgrowing and lowering of the forest-field boundary as two examples of long term changes in landscape, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXX, s. 401-405. pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Models of reforestation processes, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXX, s. 407-411. pdf

Cygan J., Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Waloryzacja wybranych szlaków turystycznych w powiecie nowotarskim, [w:] J. Wojtanowicz, Ł. Zbucki (red.), Krajobraz kulturowy a turystyka, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska, s. 269-280. pdf

Janczak N., Nowak A., 2011, Dobra chata to taka, z której nie widać innej. Tradycja huculska a stan obecny zagospodarowania przestrzennego Koszaryszcza (Czarnohora) [w:] M. Troll, A. Warchalska, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, COTG PTTK, Kraków, s. 113-130. pdf