Prof. dr hab. Wiesław Ziaja – kierownik zakładu

ziajaprofesor zwyczajny, kierownik zakładu

Zainteresowania badawcze:
geokompleksy i geosystemy; zróżnicowanie i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego; ekologia i ochrona krajobrazu, geograficzne uwarunkowania ochrony przyrody; Arktyka, Europa Północna, Karpaty, Turcja.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.47
e-mail: wieslaw.ziaja@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5284

Konsultacje:
poniedziałek 10:30 – 11:30, wtorek: 11:00 – 12:00

Członkostwa i funkcje:
Przedstawiciel Polski w International Arctic Science Committee Terrestrial Working Group
Wiceprzewodniczący Polskiego Konsorcjum Polarnego
Komitet Redakcyjny Prac Geograficznych
Komitet Główny Olimpiady Geograficznej
Komitet Badań Polarnych PAN
Komisja Geograficzna PAU
Polskie Towarzystwo Geograficzne (Klub Polarny)
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
International Association for Landscape Ecology
International Glaciological Society

Wybór publikacji naukowych:
Ziaja W., Ostafin K., 2014. Landscape–seascape dynamics in the isthmus between Sørkapp Land and the rest of Spitsbergen: Will a new big Arctic island form?, Ambio. doi: 10.1007/s13280-014-0572-1. pdf
Ziaja W., 2014. An Arctic char observed in a glacial Spitsbergen river. Polar Record, 50(03): 333-335. doi:10.1017/S0032247413000879 pdf

Ziaja W., 2012. Current changes in the south Spitsbergen landscape: a comparison of the Sørkappland eastern and western coasts, [w:] P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 83-93. pdf

Ziaja W., Dudek J., Lisowska M., Olech M., Ostafin K., Osyczka P., Węgrzyn M., 2011. Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Jagiellonian University Press, Kraków, 96 stron + 6 map.

Ziaja W., 2010. Spitsbergen landscape development under the current global warming, [w:] M. Barancokova, J. Krajci, J. Kollar, I. Belcakova (eds.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 495-503. pdf

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009. Coastal Landscape Dynamics in NE Sørkapp Land (SE Spitsbergen), 1900-2005. Ambio, 38(4): 201-208. pdf

Ziaja W., Pipała R., 2007. Glacial recession 2001-2006 and its landscape effects in the Lindströmfjellet-Håbergnuten mountain ridge, Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Polish Polar Research, 28 (4): 237-247. pdf

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K. 2007. Northeastern Sørkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard). Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). Wydawnictwo UJ, Kraków, 93 s. (książka dwujęzyczna).

Ziaja W. 2005. Response of the Nordenskiöld Land (Spitsbergen) glaciers Grumantbreen, Håbergbreen and Dryadbreen to the climate warming after the Little Ice Age. Annals of Glaciology, 42: 189-194.

Ziaja W., 2004. Spitsbergen Landscape under 20th Century Climate Change: Sørkapp Land. Ambio, 33(6): 295-299. pdf

Ziaja W. 2001. Glacial Recession in Sørkappland and Central Nordenskiöldland, Spitsbergen, Svalbard, during the 20th century. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 33(1): 36-41 [i riposta na polemikę: Ziaja W. 2002. Environmental Factors of the Glacial Recession on Spitsbergen (Reply to Ole Humlum’s Comment). Ibidem, 34(2): 226-229. pdf

Ziaja W. 1999. Rozwój geosystemu Sørkapplandu, Svalbard. Rozprawy habilitacyjne UJ, 343, Wydawnictwo UJ, Kraków, 105 s.