Ścieżka edukacyjna

Specjalizacja z GEOEKOLOGII kursy zalecane

Studenci specjalności geografia fizyczna, którzy zamierzają pisać pracę magisterską z geoekologii powinni wcześniej zaliczyć kursy:
Geoekologia
Ćwiczenia terenowe z geoekologii

Kursy zalecane do realizacji na studiach II stopnia z zakresu geoekologii:
Metody opracowań fizycznogeograficznych
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
Funkcjonowanie systemów przyrodniczych
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
Podstawy fitosocjologii
Podstawy fizjografii
Problemy zrównoważonego rozwoju
Geosystem kuli ziemskiej
Geosystemy gór
Geografia fizyczna stosowana
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geoekologii
Typy środowiska przyrodniczego Polski Południowej
System środowiska przyrodniczego
Środowiska polarne Ziemi